Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball d’ajudant de coordinació del SAD-TAD de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsia i constitució de borsa de treball. (Document PDF)

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos per ajudant de Coordinació del SAD-TAD.

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exlocos per ajudant de Coordinació del SAD-TAD (Document PDF)

Resultat supòsit pràctic, baremació, convocatòria entrevista i prova de català.

Resultat supòsit pràctic, baremació, convocatòria entrevista i prova de català (Document PDF)

Anunci de rectificació d’aprovat i baremació (Document PDF).

Anunci de rectificació d’aprovat i baremació (Document PDF)

Anunci del resultat final per proveïr un lloc de laboral interí d’ajudant de coordinació del SAD-TAD (Document PDF).

Anunci de resultat final per proveïr un lloc de de laboral interí d’ajudant de coordinació del SAD-TAD (Document PDF)