Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball d’ajudant de coordinació del SAD-TAD de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsia i constitució de borsa de treball. (Document PDF)

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos per ajudant de Coordinació del SAD-TAD.

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exlocos per ajudant de Coordinació del SAD-TAD (Document PDF)