Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir de cinc llocs de treball de diplomats/des o graduats/es en infermeria  com a personal laboral de la Fundació Privada Serveis Socials del Montsia i constitució de borsa de treball. (Document PDF)

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat definitiu d’aspirants admesos i exclosos.

Llistat definiu d’aspirants admesos i exclosos. (Document PDF)