Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir de dos llocs de treball de diplomats/des  o graduats/es en treball social com a personal laboral de la fundació privada de serveis socials del montsià i constitució de borsa de treball. (Document PDF)

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Anunci de rectificació de l’òrgan de selecció.

Anunci de rectificació de l’òrgan de seleccio(Document PDF)

Llistat provisional admesos i exclosos.

Llistat provisional admesos i exclosos(Document PDF)

Llistat definitiu admesos i exclosos.

Llistat definitiu admesos i exclosos(Document PDF)

Resultat de la prova de català i convocatòria per realitzar supòsit pràctic.

Resultat de la prova de català i convocatòria per realitzar supòsit pràctic (Document PDF)

Resultat del supòsit pràctic, baremació i convocatòria per realitzar entrevista.

Resultat del supòsit pràctic, baremació i convoctòria per realitzar entrevista (Document PDF)

 

Resultat final del procés de selecció per proveir dos llocs de treball de diplomats/des o graduats/des en treball social.

Resultat final del procés de selecció per proveir dos llocs de treball de diplomats/des o graduats/des en treball social (Document PDF)