Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir de dos llocs de treball de diplomats/des  o graduats/es en treball social com a personal laboral de la fundació privada de serveis socials del montsià i constitució de borsa de treball. (Document PDF)

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)