1. Si vinc a la residència hauré de compartir habitació

✔️A la residència hi ha habitacions individuals,  amb un suplement econòmic.

  1. A la residència no es fan activitats.

✔️El centre compta amb una educadora social que s’encarrega de realitzar un Pla d’activitats adaptades als residents i dinamitzar-les.

  1. A la residència hi ha equip mèdic 24h:

✔️ No es tracta d’un hospital ni d’un centre sociosanitari, per la qual cosa el/la metge/ssa visita unes hores al dia de dilluns a divendres. La resta d’urgències s’atenen des del centre de salut primari o hospital de referència.

  1. El cost de la residència és molt elevat.

✔️El centre compta amb places públiques i privades, totes elles acreditades pel Departament de Drets Socials, de manera que una part de la plaça és aportada per la Generalitat. Podeu consultar a Treball social.

  1. Els residents no poden sortir del centre.

✔️Poden sortir sols (sempre i quan tinguin capacitats) o acompanyats per les seves famílies o acompanyants.

  1. Els residents no poden decidir sobre el seu dia a dia:

✔️La residència treballa amb el model d’atenció centrat en la persona, de manera que es té en compte les seves capacitats i oportunitats, i sempre que es pugui assumir a nivell logístic, es té en compte els seus desitjos i preferències.

  1. A les residències només ingressen persones sense xarxa sociofamiliar.

✔️Cada persona ingressa amb una història de vida diferent i amb necessitats diferents. La majoria dels residents compten amb una xarxa sociofamiliar efectiva que els acompanya en tot el seu pas pel centre.

  1. A la residència es passen el dia a l’habitació:

✔️ El centre compta amb zones comuns on poden passar part del dia acompanyats.