Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de coordinador/a dietètica i nutrició com a personal laboral fixe de la Fundació Privada dels Serveis Socials del Monstsià i constitució de borsa de treball.

Bases. (Document en PDF).

Sol·licitud.

Sol·licitud (Document en PDF).

Declaració Responsable.

Declaració Responasble (Document en PDF).

Llistat definitiu.

Llistat definitiu (Document en PDF).

Relació aprovats, baremació i convocatòria entrevista.

Relació aprovats, baremació i convocatòria entrevista (Document en PDF).

Resultat final.

Resultat final (Document en PDF).

Resultat final (puntuació modificada)

Resultat final modificat (Document en PDF).