La Residència d’Avis d’Amposta va obrir les seves portes al 23 de febrer 1991, i a hores d’ara continua el conveni de col·laboració entre el Departament d’Acció Social i Ciutadania.

La Fundació Serveis Socials del Montsià (FUSSMONT) ha promocionat la construcció de la nova residència d’avis, que ha entrat en funcionament el 30 de novembre de 2016 i compta amb la col·laboració de l’Hospital Comarcal d’Amposta.

El Centre té una capacitat de 160 places residencials, les quals són 155 places d’acolliment residencial en conveni de col·laboració amb el Departament de Benestar Social i Família i 5 places d’usuaris privades. També disposa d’un servei de Centre de Dia amb 50 places, 45 de les quals són col·laboradores i 5 privades.

La Residència és un centre de titularitat íntegrament municipal, compromès amb el benestar de la gent gran. És un centre assistit amb una funció de llar per a persones grans amb dependència i on es fomenta la vida comunitària i la integració social, i tot això gràcies a un complet equip de professionals, els quals ofereixen un tracte personalitzat i adaptat a cada necessitat.

També incorpora el confort d’unes instal·lacions adequades a cada servei, així com les mesures de seguretat que garanteixen el benestar dels nostres residents durant les 24 hores del dia.

La Residència d’Avis d’Amposta també compta amb l’EVO, un servei de valoració i orientació als discapacitats. Té com a objectiu dur a terme actuacions encaminades a la consecució dels beneficis assistencials i econòmics de les persones amb discapacitat, així com tasques d’orientació i atenció als discapacitats, a les seves famílies i als professionals. Està format per un/a metge/essa, un/a psicòleg/òloga, un/a treballador/a social i un/a administratiu/va.