Informació / Bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir un lloc de treball de fisioterapeuta com a personal laboral de la Fundació de Serveis Socials del Montsià i constitució de borsa de treball (Document PDF).

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Relació d’aspirants admesos i exclosos.

Relació d’aspirants admesos i exclosos.

Resultat supòsit pràctic, baremació i convocatòria entrevista.

Resultat supòsit pràctic, baremació i convocatòria entrevista.

Resultat final del procés selecció de fisioterapeuta per a fussmont.

Resultat final del procés de selecció de fisioterapeuta per a fussmont.