Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de psicòleg/a del centre de dia de la Fundació Privada dels Serveis Socials del Montsià i constitució de borsa de treball.

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 1 lloc de treball de psicòleg/a del centre de
dia de la Fundació Privada dels Serveis Socials del Montsià i constitució de borsa de treball.

Sol.licitud.

Sol.licitud (document PDF).

Declaració responsable.

Declaració responsable (document PDF).

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos

Llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos (document PDF).

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos.

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos (document PDF).

Resultat del supòsit pràctic, baremació i convocatòria per realitzar entrevista.

Resultat del supòsit pràctic, baremació i convocatòria per realitzar entrevista.

Resultat final del procés de selecció per proveïr un lloc de treball de psicòleg/a del centre de dia de la Fundació Privada i Serveis Socials del Montsià.

Resultat final del procés de selecció per proveïr un lloc de treball de piscòleg/a del centre de dia de la Fundació Privada i Serveis Socials de Montsià (document PDF).