Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 3 llocs de treball d’auxiliar de bugaderia per a la residència avis i àvies de la Fundació Privada dels Serveis Socials del Montsià.

Bases (document en PDF).

Sol.licitud

Sol.licitud (document en PDF).

Declaració responsable.

Declaració responsable (document en PDF).

Llistat definitu.

Llistat definitiu (document en PDF).

Anunci canvi d’hora de la prova del nivell A de català.

Anunci canvi d'hora de la prova del nivell A de catala (document en PDF).

Resultat de la prova del nivell A de català.

Resultat de la prova del nivell A de català (document en PDF).

Anunci d’ajornament del supòsit pràctic.

Anunci ajornament del supòsit pràctic (document en PDF).

Anunci realització del supòsit pràctic.

Anunci realització del supòsit pràctic (document en PDF).

Anunci de la relació d’aprovats i baremació.

Anunci de la relacio d'aprovats i baremació(document en PDF

Anunci resultat final.

Anunci resultat final (document en PDF)