Informació /bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 3 llocs de treball de porter/a-recepcionista per a la residència d’avis i àvies de la Fundació Privada de Serveis Socials del Montsià i constitució de borsa de treball.

 

Sol.licitud per al procés de selecció

Sol.licitud per al procés de selecció (document PDF).

 

Declaració responsable

Declaració responsable (document PDF).

 

Anunci de rectificació de l’òrgan de selecció

Anunci de rectificació de l’òrgan selecció.  (document PDF).

 

 

Anunci de rectificació del nivell C o equivalent de català

Anunci de rectificació del nivell C o equivalent de català.

Llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos.

Llistat provisional dels aspirants admesos i exclosos.

 

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos.

Llistat definitiu dels aspirants admesos i exclosos.

 

Resultat de la prova de català.

Resultat de la prova de català.

 

Resultat del supòsit pràctic, baremació i convocatòria per realitzar entrevista.

Resultat del supòsit pràctic, baremació i convoctòria per realitzar entrevista.

 

Anunci de rectificació dels mèrits.

Anunci de rectificació dels mèrits.

 

 

Resultat final per proveïr 3 llocs de treball de porter/a recepcionista.

Resultat final per proveïr tres llocs de treball porter/a recepcionista.