Per acord del Patronat de la Fundació Fussmont de data 3 de desembre de 2018 s’ha aprovat la Oferta Pública d’Ocupació de la Fundació de Serveis Socials del Montsià en relació a la Taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació temporal, per a la contractació indefinida de les places, en un nombre total de 34 places.
Es fa públic pel coneixement general i als efectes oportuns.

Amposta, a 21 de desembre de 2018

Adam Tomàs Roiget
El President de la Fundació

 

EDICTE FUSSMONT