Dins el marc del Programa Treball i Formació línia Joves tutelats i ex-tutelats s’han dut a terme durant els mesos d’abril i maig les formacions d’Atenció al Client i qualitat del servei, Treball en equip i Manipulació d’aliments.

Aquestes formacions s’han fet amb col·laboració amb l’Ajuntament d’Amposta i els joves participants d’aquests mateix programa. Per la formació d’Atenció al Client i qualitat del servei s’ha comptat amb la col·laboració d’Eva Cajigos com a formadora i per a Treball en Equip amb Àngel Miñana, ambdós amb una amplia experiència en formació en aquestes competències. Per la formació de Manipulació d’aliments es compta amb la col·laboració del Centre Formatiu d’Autoescoles Montesó.

Aquestes formacions serveixen per complementar el desenvolupament de competències tècniques i transversals que estan adquirint en el diferents llocs de treball i que els seran útils durant tota la seva trajectòria laboral.