Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 8 llocs de treball de gerocultor/a per al centre de dia de la fundació privada de serveis socials del montsià i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Llistat provisional d’admesos i exclosos

Llistat provisional d’admesos i exclosos (Document PDF)

Llistat definitiu d’admesos i exclosos

Llistat definitiu d’admesos i exclosos (Document PDF)

Resultat final de la prova de nivell de català i convocatòria supòsit pràctic

Resultat final de la prova de nivell de català i convocotòria supòsit pràctic (Document PDF)

Resultat de supòsit pràctic, baremació de mèrits i convocatòria per entrevista personal.

Resultat del supòsit pràctic, baremació de mèrits i convocatòria entrerivsta personal. (Document PDF)

Resultat final del procès de selecció de gerocultors/es del  Centre de Dia .

Resultat final del procès de selecció de gerocultors/es del Centre de Dia. (Document PDF)