Informació / bases

Convocatòria i bases reguladores del procés de selecció per proveir 32 llocs de treball de gerocultor/a per a la residència d’avis de la fundació privada de serveis socials del montsià i constitució de borsa de treball.

Sol·licitud per al procés de selecció

Sol·licitud per al procés de selecció (Document PDF)

Declaració responsable

Declaració responsable (Document PDF)

Anunci de rectificació de gerocultors/es.

Anundi de rectifació de gerocultors/es  (Document PDF).

Llistat provisional d’admesos i exclosos.

Llistat provisional d’admesos i exclosos (Document PDF)

Llistat definitiu d’admesos i exclosos.

Llistat definitiu d’admesos i exclosos (Document PDF)

Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria per al cas pràctic.

Resultat de la prova de nivell de català i convocatòria per al cas pràctic (Document PDF)

Resultat de cas pràctic, baremació de mèrits i convocatòria entrevista.

Resultat del cas pràctic, baremació de mèrtis i convocatòria entrevista(Document PDF)

Resultat final del procès de selecció de gerocultors/es de la Residència d’Avis.

Resultat final del procès de selecció de gerocultors/es de la Residència d’Avis (Document PDF)