PERSONAL DE NETEJA

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR 4 LLOCS DE TREBALL DINTRE DEL PROCES D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS  COM A PERSONAL LABORAL FIX

Bases de la convocatòria

Rectificació

I. Anunci de rectificació valoració experiència professional.
II. Anunci de rectificació titulació i experiència.

Annexos

Document PDF

Obtenció del certifcat de delictes de naturalesa sexual

Cita prèvia (presencial)
Online (Cl@ve)