TREBALLADORS/ES FAMILIARS

CONVOCATÒRIA I BASES REGULADORES DEL PROCÉS DE SELECCIÓ PER PROVEIR 4 LLOCS DE TREBALL DINTRE DEL PROCES D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS DE MÈRITS COM A PERSONAL LABORAL FIX

Bases de la convocatòria

LLISTATS

Provisionals Exclosos / admesos 07/02/2023
Definitiu Exclosos / Admesos  13/02/2023
Valoració de mèrits 27/02/2023
Resultat definitiu 06/03/2023

Annexos

Document PDF

Obtenció del certifcat de delictes de naturalesa sexual

Cita prèvia (presencial)
Online (Cl@ve)